за контакти

Винаги можете да осъществите контакт с нас на следните номера или да ни пратите запитване по факс или електронна поща

Вамос Меритайм ООД

Ул. Хан Крум 11, ет.2, ап.7, 9000 Варна, България

Тел.: +359 52 699310; 699311; 699312; 699313

Mоб.: +359 88 8926 922; +359 88 8210 382

Факс: + 359 52 608 255

e-mail: office@vamosmaritime.com